Egopay Bảo Trì 24/07/2012

 
EgoPay will be back soon

We are working hard on enhancements to better our site for your convenience.
We will return as soon as everything is in place.
We apologize for the inconvenience,
Thank you for using EgoPay
EgoPay sẽ trở lại sớm

 Tạm Dịch :
Chúng tôi đang nỗ lực cải tiến tốt hơn trang web của chúng tôi thuận tiện cho bạn.
Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau khi tất cả mọi thứ được đặt ra.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này,

Cảm ơn bạn đã sử dụng EgoPay

Author: administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *