Hack pass và id admin trên máy tính

Test trên windows XP SP2.
1) Hack password khi chưa login vào user nào:
Khi màn hình giao diện wellcome, ấn tổ hợp phím Shift + Alt + Del 2 lần, sẽ hiện ra bảng đăng nhập vào tài khoản người quản trị (admin). Lúc này, bạn gõ tên user là administrator, không cần pass, và click đăng nhập.
Khi đăng nhập được vào tài khoản admin, vào Control Panel -> User Account và Delete password của user mình cần phá.
Nếu khi cài windows, người ta cài password cho tài khoản admin thì hơi căng uplook, lúc này bạn phải dùng đĩa hirent’s boot để remove pass.
2) Khi bạn đang login vào 1 tài khoản user nào đó, muốn remove pass, vào RUN gõ cmd.
Giao diện MS-DoS hiện ra, bạn gõ vào:

Trích dẫn
net user {user} *

Với {user} là tên user bạn muốn remove pass.
Hiện ra dòng: Type a password for the user:
Đây là password mới mà bạn muốn đổi. Muốn không có pass nữa thì gõ Enter.
Hiện ra dòng: Retype the password to confirm:
Nhập lại pass muốn đổi, nếu trước để trống thì cũng để trống và gõ Enter.
Ok, bây giờ bạn có thể login vào user đó mà không cần password nữa.
Cách này bạn có thể reset password của tất cả các user trong khi mình không vào tài khoản admin.
Hy vọng anh em áp dụng vào mục đích tốt !

Author: administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *