Mail Scam==>bị lừa login>chưa confim LR ->nhưng hết tiên trong balace

Mình check kiểm tra lui tới thất vẫn là mail
[email protected] vui quá ! vì sang nay mới mua pos trong JSS nên tưởng nó thưởng 100$ thật. Mình login vào và nói thanh toán phí mất 0.5$ có sao. nếu scam thì cũng là 1 bài học kinh nghiệm. và rồi khi login pin vào chưa confim master key mà nó tự thoát ra trang chủ LR. mail thông báo đã sent hết $ trong Balace. may mà sáng này vừa dep và sell cho baotrung.vn hết LR . nên còn lại vài $. nhưng cũng khiếp muôn đời !!
Anh em cẩn thận nó nhé !!!

Author: administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *