Nhận miễn phí 0.1$ 10 phút 1 lần

Cứ 10 phút chúng tôi tặng cho bạn 0.1$ nếu bạn là người may mắn.
Chỉ ai có tài khoản ít hơn 0.1$ mới được tham gia.
Thời gian từ 00h01 đến 7h00 sáng không tiến hành random
Để được nhận miển phí 0.1$ LR mỗi 10 phút bạn phải đăng kí tài khoản , ngoài ra bạn còn được chơi nhiều game như H-T trên site

Author: administrator

1 thought on “Nhận miễn phí 0.1$ 10 phút 1 lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *