Những Hình Thức Lừa Đảo (Scam) Có Thể Xảy Ra Trong Quá Trình Kiếm Tiền Qua Mang ( Kỳ 4)

SCAM xác nhận qua SMS (SCAM ABC)

3 nhân vật:


Cách thức:

  1. SCAMMER tạo sẵn 1 nick có Yahoo giả gần giống mình: buyerr@yahoo.com
  2. SCAMMER dùng nick giả mình PM bạn, nói cần mua gì đó. Bạn yêu cầu SCAMMER xác nhận qua SMS
  3. Bạn nhắn SMS cho mình vì bạn tưởng SCAMMER là mình với mã số: 00256
  4. SCAMMER PM mình, nói cần bán gì đó và yêu cầu mình xác nhận SMSSCAMMER yêu cầu mình đọc mã số mà bạn vừa gửi SMS để xác mình là đúng người:00256
  5. SCAMMER gửi lại mã số đó cho bạn qua Yahoo00256
  6. Bạn thấy mã số đó khớp với SMS bạn gửi và bạn gửi tiền vào tài khoản cho SCAMMER mà mình không hề hay biết gì

Author: administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *