Wmlink Kiếm Tiền Từ Số Click Từ Webblog Của Bạn Min Pay Thấp

Đây là 1 site của Nga cho đến bây giờ khá uy tin bắt đầu hoạt động từ năm 2008 cho đên giờ
Thông tin Site
1 click=0.075~0.08py6
10% từ ref
payout tối thiểu 1py6 về webmoney


Hưỡng dẫ đăng ký
Đăng ký
I:vào Зарегистрироваться
II:đăng ký

-Логин: tên nick
-Пароль: pass
-Подтвердите пароль: nhập lại pass
-E-mail: mail dùng gmail là tốt nhất
-đánh dấu ở phần согласен с правилами системы
-Число на картинке: nhập dấy số bên trên
-ấn vào Очистить để hoàn tất đăng ký
III:Hưỡng dẫn đăng ký web và đặt quảng cáo vào web hoặc blog của bạn

Hưỡng dẫn đăng ký web
Sau khi đăng nhập bạn vào
Владельцу сайта
trong phần:Зарегистрировать сайт
-Название: gi tiêu đề web hay blog của ban
-URL: web hay blog của ban
-Категория: Nội dung web hay blog của bạn
-Кодировка сайта: chọn UTF-8 đa phần web hay blog đều dùng chuẩn đó
– стоимость одного клика (руб.) :bạn chọn là 0.1 nhé
đánh dấu tick vào
– размещать на моем сайте ссылки на ресурсы “Для взрослых”
– размещать на моем сайте ссылки на сомнительные ресурсы
– на рекламируемом сайте присутствуют материалы “Для взрослых”
– разместить ссылку на Ваш сайт на ресурсах “Для взрослых”
– разместить ссылку на Ваш сайт только в выбранном разделе

-và ấn vào Добавить сайт để hoàn thành

đặt quảng cáo vào web hoặc blog của bạn
Bạn vào Установить блок ссылок на свой сайт
ở phần Функции

bạn chon biểu tượng đầu tiên bên trai nhé hình ô vuông màu trắng
sau đó bạn lấy code ở phần Вариант 2. Плавающее окно со ссылками:
có dạng “<script language=”JavaScript” src=”http://x.x.x/?id=xxxxxx”></script>
sau đó cho vào web hoặc blog của bạn là ok

chỉ cần ai vào web hay blog của bạn click 1 trong những quảng cáo có trong đó là bạn được tiền cứ 24h bạn tự click cũng được 0.075~0.08rup/ngay
IV:Rút tiền
bạn vào
Настройки => Платежные реквизиты bạn cập nhật WMID/WMR/WMZ nhé
sau đó vào
Мой баланс => Через WebMoney=>Сумма: điền số tiền muốn rút > 1py6 nhé
Кошелек: chọn wmr hoặc wmz
sau đó ấn Вывести деньги
và tiền về ví và tiêu thôi

Author: administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *